Virtuální badatelna sbírkových fondů NÚLK

Cílem projektu Virtuální badatelny sbírkových fondů NÚLK, která je realizována v rámci Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace NÚLK, je zpřístupnit široké odborné i laické veřejnosti informace o nejzajímavějších kolekcích sbírkového fondu NÚLK.

Počátky budování sbírkového fondu jsou spjaty se vznikem Ústavu lidového umění ve Strážnici a především pak s budováním Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. S ohledem na tyto aktivity jsou součástí sbírek rozsáhlé fondy lidového umění, oděvu, řemeslných a živnostenských dílen, vybavení domácnosti, nábytku, zemědělského nářadí, strojů a řady dalších. Své uplatnění nacházejí sbírkové předměty v expozicích strážnického skanzenu a také v tematických výstavách.

V posledním desetiletí jsou pak stále častější badatelské návštěvy zaměřené na výzkum lidového oděvu, který slouží k pořizování nových i rekonstruovaných lidových krojů. S ohledem na tuto skutečnost jsme se v průběhu posledních deseti let zaměřili na fotografickou dokumentaci sbírkových fondů a od roku 2012 též na přípravu webové aplikace pro on-line studium sbírkových předmětů. Jako první byl pro takový způsob prezentace vybrán fond ODĚV a postupem času budou jistě přibývat další.

Virtuální badatelna je modelovým příkladem způsobu šíření výsledků dlouhodobých výzkumů prostřednictvím internetového prostředí. Cílem je vytvořit ucelenou informační bázi, v níž budou zpřístupněny poznatky získané identifikací předmětu a srovnávacím výzkumem. Věrohodnost těchto informací bude možné ověřit na 3D modelu oděvní součástky zpracované v takovém rozlišení, které umožní studovat jak celek, tak jeho detaily. Kromě 3D modelu k tomu přispívá podrobná fotodokumentace oděvní součástky. Vzniká tak výrazná přidaná hodnota, která je kvalitním základem pro aplikaci a využití těchto poznatků v praxi. Lze je využít například při výrobě vědeckých kopií lidového oděvu, o něž je i v širší veřejnosti stále větší zájem (pořizují je muzea, obce, členové souborů). Neexistují dostatečně kvalitní podklady, na jejichž základě by vědecké kopie mohly vzniknout.

Za kolektiv řešitelů Mgr. Martin Šimša, Ph.D.